Dhr. P.F. Piek   werd geboren nabij Heerenveen, in het dorp dat haar naam dankt aan het feit dat de gemiddelde automobilist er een sport van had gemaakt katten te overrijden, namelijk Katlijk.
Zijn vader speelde trompet in de brassband Pro Rege en de jonge Piek werd algauw gegrepen door het getetter dat senior tijdens zijn oefeningen thuis produceerde.
De jonge heer Piek wilde zich het liefst toeleggen op de edele zangkunst en alras meldde hij zich bij een privédocente klassieke zang. Na vier jaar een verschrikking te zijn geweest voor zijn voornamelijk vrouwelijke medeleerlingen hield hij het voor gezien.
ondertussen was zijn belangstelling ook voor het trommelen gewekt, hetgeen hem deed besluiten een stel conga's aan te schaffen.
Met conga's en zangstem verzeilde hij in diverse bandjes en groepjes, uiteenlopend van jazz tot heavy metal. Zeer plotseling werd hem via Jan Roeper gevraagd te komen spelen in De Gebroeders Kromhout. Zonder enige bedenktijd stemde hij in met het komen verzwakken van De Gebroeders Kromhout.
Maakt teken- en schilderwerk zoals te zien in alle aspecten van deze site.