Talking Tree gaat niet alleen uit van thema's uit de jazz, maar ook van thematisch materiaal uit andere culturen zoals bijvoorbeeld de Balkan en Turkije. Zij probeert in een mix van stijlen, waarbij zij het experiment niet schuwt, nieuwe melodische en ritmische wegen in te slaan. De exploratiedrang van dit ensemble, gevoed door een niet aflatende nieuwsgierigheid, brengt de toehoorder naar onverwachte bestemmingen.

Fons Sluijter, cello

Fons is al lange tijd in Groningen actief als bassist. Hij speelde o.a. in het Johan Huizing kwartet en Gebroeders Kromhout. Naast de bas speelt hij cello. Dit kleinere en lichtere instrument geeft weer andere mogelijkheden qua klank en flexibiliteit. Dit komt in de bewegelijke muziek van Talking Tree goed van pas.

Wim de Bos, klarinet

Na een studie klassiek klarinet heeft Wim zich verder bekwaamd in veel varianten van lichte muziek: jazz, pop, bigband, wereldmuziek, latin, vrije ge´mproviseerde muziek. De prachtige klank van de klarinet is op zichzelf al een inspiratiebron voor hem. Wim is voortdurend op zoek naar een nieuwe lyrische benadering van het klarinetspel.

Jan Roeper, drums

Jan is geruime tijd actief in de Friese ge´mproviseerde muziek. Hij speelt alle stijlen van blues tot Frank Zappa. Zijn creativiteit en onuitputtelijke energie levert een somtijds complexe ritmiek die zijn weerga niet kent. Ook Jan is voortdurend op zoek naar een optimale klankexpressie op zijn deels zelf gefabriceerde drumstel.

website: Talking Tree


Talking Tree teller